BUYIT COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Traugutta 77

63-400 Ostrów Wielkopolski

+48 616 708 450

office@buy-it.pl

...................................., dnia ...................

Imię i nazwisko konsumenta (-ów)

....................................................................................

Adres konsumenta (-ów)

....................................................................................

Formularz odstąpienia od umowy

(należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy o dostarczenie treści cyfrowych następującego produktu:

Nazwa produktu:

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

Data zawarcia umowy:

........................................................................................................................................................................

Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą oraz nabyłeś produkt w ramach umowy o dostarczenie treści cyfrowych bezpośrednio związanej z Twoją działalnością gospodarczą, zaznacz właściwą odpowiedź:

Oświadczam, że umowa o dostarczenie treści cyfrowych NIE MA dla mnie charakteru zawodowego, który w szczególności wynika z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej.

Oświadczam, że umowa o dostarczenie treści cyfrowych MA dla mnie charakter zawodowy, który w szczególności wynika z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej.

Z poważaniem

......................

Produkt dodany do porównania