BUYIT COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ....................................., dnia .....................................

ul. Traugutta 77 , 63-400 Ostrów Wielkopolski

email: rma@buy-it.pl

tel.: +48 616 708 450

Imię i nazwisko konsumenta (-ów):

.......................................................................................................................

Adres konsumenta (-ów)

.......................................................................................................................

Formularz odstąpienia od umowy świadczenia usługi

(należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy świadczenia następującej usługi:

Nazwa usługi:

............................................................................................................................................................................................................................................................

Data zawarcia umowy:

...................................................................................................................................................................

Oświadczam, że moje prawo odstąpienia dotyczy umowy, bezpośrednio związanej z moją działalnością gospodarczą, a z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej. TAK | NIE

Z poważaniem

.....................................

Produkt dodany do porównania